ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2562 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English:KET/PET ได้ระดับดีมาก


ขอแสดงความยินดี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  ปีการศึกษา  2562   สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยลัยCambridge  English :KET  ได้   ระดับดีมากจำนวนผู้อ่าน 226 ครั้ง

Keep