แจ้งกำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรียนขอแจ้งวันรับใบ ปพ.1 ดังนี้

ระดับชั้น ป.6 รับเอกสารวันที่ 20 เมษายน 2563 (เฉพาะนักเรียนที่ลาออก)

ระดับชั้น ม.3 รับเอกสารวันที่ 21 เมษายน 2563 (เฉพาะนักเรียนที่ลาออก และไม่ติด “0”)

ระดับชั้น ม.6 รับเอกสารวันที่ 22 เมษายน 2563 (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ติด “0”)

นักเรียนลาออกไม่จบช่วงชั้น รับเอกสารวันที่ 23 เมษายน 2563

**ขอให้นักเรียนแต่งกายสุภาพในการมาติดต่อรับเอกสาร ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร**

 

ทั้งนี้ โรงเรียนงดให้บริการอาคารสถานที่ และสนามตามประกาศ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line ID: @actnews หรือ โทร. 02-8079555-63 ธุรการ กด 101 ประชาสัมพันธ์ กด 0จำนวนผู้อ่าน 2229 ครั้ง

Keep