กำหนดวันและสถานที่ในการรับเอกสารระเบียนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)


กำหนดการรับเอกสารทางการเรียน ปพ.1 และ ปพ.2

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นักเรียนระดับชั้น ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่ยื่นเอกสารลาออกเรียบร้อย) รับเอกสารที่ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

นักเรียนห้อง ป.6/1 - ป.6/3                       รับเอกสาร เวลา 08.30 - 10.00 น.

นักเรียนห้อง ป.6/4 - ป.6/6                       รับเอกสาร เวลา 10.00 - 11.30 น.

นักเรียนห้อง ป.6/7 - ป.6/8, ป.6A - B        รับเอกสาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.3 (เฉพาะนักเรียนที่ยื่นเอกสารลาออกเรียบร้อยแล้ว) รับเอกสารที่ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

นักเรียนห้อง ม.3/1 - ม.3/3                       รับเอกสาร เวลา 08.30 - 10.00 น.

นักเรียนห้อง ม.3/4 - ม.3/6                       รับเอกสาร เวลา 10.00 - 11.30 น.

นักเรียนห้อง ม.3/7 - ม.3/8, ม.3A - B        รับเอกสาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับเอกสารที่ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

นักเรียนห้อง ม.6/1 - ม.6/3                       รับเอกสาร เวลา 08.30 - 10.00 น.

นักเรียนห้อง ม.6/4 - ม.6/6                       รับเอกสาร เวลา 10.00 - 11.30 น.

นักเรียนห้อง ม.6/7 - ม.6/8, ม.6A - B        รับเอกสาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ที่ยื่นเอกสารลาออก รับเอกสารที่ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 15.00 น.

 

**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองที่จะมารับเอกสารทางการเรียน ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1.แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย และต้องตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน

2.กลับบ้านทันทีหลังจากรับเอกสารเสร็จแล้ว

 

หมายเหตุ : หากผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่สามารถมารับเอกสารตามที่กำหนดได้ สามารถมารับเอกสารได้ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร

 

สอบเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน ธุรการ

โทร. 0-2087-9555-63 กด 0, 101, 109จำนวนผู้อ่าน 756 ครั้ง

Keep