ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเกรดเฉลี่ย (GPA) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562


ระบบตรวจสอบเกรดเฉลี่ย (GPA) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อตรวจสอบ >> http://www.act.ac.th/apps/CheckGPA/จำนวนผู้อ่าน 228 ครั้ง

Keep