แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องการยื่นเรื่องลาออก


แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

 

ผู้ปกครองนักเรียนที่จะยื่นเรื่องลาออก ให้แจ้งลาออกที่ห้องงานธุรการ ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563

** หากแจ้งลาออกหลังจากวันที่กำหนด ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงเรียน

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่งานธุรการ โทร. 0-2807-9555-63 กด 0, 101 จำนวนผู้อ่าน 269 ครั้ง

Keep