แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบที่ www.act.ac.th และ Lind ID: @actnewsจำนวนผู้อ่าน 2801 ครั้ง

Keep