แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โดยจัดสอบระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.40 น. ณ อาคารเซนต์คาเบรียล

และขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ ที่บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ ในเวลา 08.00 น.

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักเรียน และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

2. สวมหน้ากากอนามัยตามมาตราการป้องกัน พร้อมตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน

 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนเเปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

**สามารถดูตารางสอบ ได้ที่ไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 1205 ครั้ง

Keep