แจ้งนัดหมายรับหนังสือแบบเรียน (ทุกแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นัดหมายรับหนังสือแบบเรียน (ทุกแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโกลเด้น จูบิลี่ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งวันรับหนังสือตามระดับชั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองด้านหน้าโรงเรียนก่อนติดต่อรับหนังสือแบบเรียน 

หมายเหตุ กำหนดการและแผนผังสถานที่รับหนังสือในไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 298 ครั้ง

Keep