แจ้งประชาสัมพันธ์การรับหนังสือแบบเรียน (ทุกแผนการเรียน)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งกำหนดวันและรายละเอียดการรับหนังสือแบบเรียน (ทุกแผนการเรียน)

โดยแบ่งวันการรับหนังสือตามระดับชั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ โรงอาหาร อาคารโกลเด้น จูบิลี่ ชั้น 1

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด สวมหน้ากากอนามัยและตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันของโรงเรียน

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดกำหนดการ และแผนผังการรับหนังสือแบบเรียนในไฟล์แนบ

2. สามารถติดต่อจองรถรับ - ส่งนักเรียนได้ ณ บริเวณใต้สระว่ายน้ำ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานจัดซื้อ

โทร. 0-2807-9555 ถึง 63 กด 313, 323จำนวนผู้อ่าน 2342 ครั้ง

Keep