แจ้งการขอรับคืนเงิน SUMMER COURSE 2020 นักเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ม.ปลาย และแทรกชั้นใหม่


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโรงเรียนจึงยกเลิก SUMMER COURSE 2020

นักเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ม.ปลาย และแทรกชั้นใหม่ และจะทำการคืนเงินให้กับผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าเรียนแล้ว 

*โดยจะโอนเงินคืนผ่านทางธนาคารเท่านั้นจำนวนผู้อ่าน 566 ครั้ง

Keep