แจ้งการจัดกิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จัดกิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 2563 

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน)  ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคารลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 630 ครั้ง

Keep