ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว


         คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน  โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ระหว่าง 22-23 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ  ฌาปนสถานแม่ลานพัฒนา ตำบลแม่ลาน  อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 24  พฤษภาคม 2563  เวลา 14.00 น.   

 

      

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง

Keep