แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ระดับชั้นประถมศึกษา จัดสอบระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดสอบระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 2

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ ที่บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ ในเวลา 08.00 น.

 

หมายเหตุ

1. นักเรียนแต่งกายสุภาพด้วยชุดนักเรียน สวมหน้ากากอนามัยและตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันของโรงเรียน

2. นักเรียนที่ขาดสอบ 1 วัน สามารถมาสอบได้ในวันแรกตามวันที่ทางโรงเรียนกำหนด

3. จัดสอบตามตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

**สามารถดูตารางสอบ ได้ที่ไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 849 ครั้ง

Keep