ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสพิรญาณ์ เดชกุล


         คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามิสพิรญาณ์  เดชกุล  สังกัดฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร   ศาลา  5   แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร   และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่ 2  มิถุนายน 2563   เวลา 17.00 น.

        ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน  2563  เวลา 18.00 น.  ณ ศาลา 5  วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 214 ครั้ง

Keep