เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้ามาจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารทานเล่น ในปีการศึกษา 2563 สามารถเข้ามาแจ้งความจำนงค์ได้ที่ หน่วยงานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3- 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องทำงานโภชนาการและร้านค้าโรงอาหาร GOLDEN JUBILEE และโรงอาหารชั้นล่างอาคารจอดรถ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 297 ครั้ง

Keep