โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดชุด Face shield หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลใหักับนักเรียนทุกคน


ACT WE CARE

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ได้จัดชุด Face shield หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลใหักับนักเรียนทุกคน

รับได้ที่คุณครูประจำชั้นในวันเปิดภาคเรียนจำนวนผู้อ่าน 239 ครั้ง

Keep