ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคโควิด 19 "


เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่อง "โรคโควิด 19 " จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 418 ครั้ง

Keep