VDO ประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ 2562​ ACTPTA


ขอเชิญชม VDO ประชุมใหญ่สามัญประจำปี​การศึกษา 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep