กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


Welcome Back to School แบบ New Normal

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยนักเรียนมาเรียนในวันเเละเวลาเรียนตามประกาศของโรงเรียน

และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโรงเรียนจะมีจุดคัดกรอง 4 จุด โดยหลังจุดคัดกรองโรงเรียนกำหนดให้เป็น Safe Zone

ผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้ามาภายใน Safe Zone เพื่อติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ติดต่อขอรับใบอนุญาตที่กองอำนวยการบริเวณด้านหน้าจุดคัดกรองที่ 3 เท่านั้น
 

ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 หยุดเรียน เนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจำนวนผู้อ่าน 132 ครั้ง

Keep