กำหนดการเปิด และปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563


อ้างอิง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง ให้โรงเรียนเอกชนในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประกาศแจ้งกำหนดการเปิด และปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียน วันที่ 10 เมษายน 2564

 

 จำนวนผู้อ่าน 519 ครั้ง

Keep