ประชาสัมพันธ์การสมัครคอร์สเรียนเสริมวันเสาร์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ในโครงการ EXTREME SAT 1/2020


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโครงการ EXTREME SAT 1/2020 คอร์สเรียนเสริมวันเสาร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยมีคอร์สเรียนที่หลากหลายให้เลือกตามความถนัดและความสนใจ ทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา

 

คอร์สวิชาการ เวลา 09.00 - 12.00 น.

คอร์สวิชาการช่วงเช้า เรียนเนื้อหาวิชาหลัก 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

ACTIVITY COURSE เวลา 13.00 - 15.00 น.

คอร์สกิจกรรมช่วงบ่าย เน้นส่งเสริมทักษะความรู้ตามความสนใจ ทั้งด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และภาษาให้กับนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

Higher Music Program / Higher Sports Program (HSP) สามารถเลือกเรียนได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เรียนครั้งละ 1 ชม.) **เลือกเฉพาะคอร์สที่สนใจ**

คอร์สกิจกรรมพิเศษ สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งทางดนตรีและกีฬา และโค้ชมืออาชีพ เพื่อฝึกทักษะตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสามารถแสดงหรือร่วมการแข่งขันพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

 

โดยนักเรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนตามความต้องการและสมัครได้ที่ครูประจำชั้น หรือห้องการเงินที่จุดบริการ ACT Service Center อาคารเทิดเทพรัตน์'๓๖ ชั้น 1

 

** หมายเหตุ : ยกเลิกการเรียนการสอนในคอร์ส A 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 **

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ

0-2807-9555 ถึง 63 ต่อ 112, 113


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1342 ครั้ง

Keep