แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563


แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม  2563

 


 

 

Miss. Ekaterina Litvinova

Bell Teacher 

Bachelors of  Art

South Ural State University

Start work :  11  May   2020

Mr. Terry Robert Kisling

Bell Teacher 

Bachelor of Science

University of Nevada

Start work :  11  May   2020

Mr. Bartlomiej Lukasz Naruk

Bell Teacher 

Bachelor of Arts

University of Wroclaw

Start work :  11  May   2020

Miss. Lucy   Dago

IEP   Teacher 

Bachelors of  Secondry Education

West Visayas State University-Lambonao campus

Start work :    15 June 2020

Miss Mariia Kasianova

Bell Teacher 

Theory and Methods of foreign Languages anf cultures Teaching

South Ural State University

Start work :  22  June  2020

Mr. Gary Colin Pierre Dejean

Bell Teacher 

Doctor of Philosophy

University of Paris

Start work :  22  June  2020

Mr.  Francois Van Schalkwyk

Bell Teacher

Bachelor of Arts 

Siam Technology College

Start work :  22  June  2020

Miss  Sapna Shahthanawuth

Bell Teacher

Master of Arts 

The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Start work :  22  June  2020

Mr.  Jeremy Douglas Downing

Bell Teacher

Bachelor of Fine Arts in Theater

The Trusees of Cornish College of the Art

Start work :  22  June  2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 179 ครั้ง

Keep