กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยจำนวนผู้อ่าน 420 ครั้ง

Keep