ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ไข้เลือดออกในเด็ก"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "ไข้เลือดออกในเด็ก" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep