กำหนดการ พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


                                  เนื่องด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                                  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                                                  ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 

                          เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ขอให้บุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สุภาพสตรีสวมกระโปรงจำนวนผู้อ่าน 176 ครั้ง

Keep