แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2563 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

 

** ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 มีการเรียนการสอนในโครงการ Extreme Sat และการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามปกติ **จำนวนผู้อ่าน 178 ครั้ง

Keep