โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลพิเศษ นวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จากการส่งผลงาน ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลพิเศษ นวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จากการส่งผลงาน “ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบรวมระบบการตรวจจับความชื้นในดิน” ในโครงการ Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. โดยมีมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ และมาสเตอร์เขมพาสน์ จาดก้อน หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ นำคณะนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดเข้ารับรางวัลจากนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง

Keep