ACT Fitness Center จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป


ACT Fitness Center จัดโปรโมชั่นต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครสมาชิกรายเดือน 3  เดือน ราคา 3,000 บาท แถมฟรี  1 เดือน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20  กรกฎาคม จนถึง 7 สิงหาคม 2563  เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2

 โทร. 02-8079555 ต่อ 912

Facebook :  ACT Fitness Centerจำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง

Keep