ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคในหน้าฝน ที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังในลูกน้อย"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง " โรคในหน้าฝน ที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังในลูกน้อย" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep