เปิดเรียน Bell – Extra ภาคเรียนที่ 1/2563


                                               ศูนย์ภาษาอังกฤษ  ACT-Bell  เปิดเรียน Bell – Extra ภาคเรียนที่  1/2563  ในวันจันทร์ที่ 3  สิงหาคม  2563   เรียนทุกวันจันทร์  - วันพฤหัสบดี  เวลา  16.00-17.00น.  ราคา  12,500  บาท / ภาคเรียน  เรียนจำนวน  45 ครั้ง/ภาคเรียน    โดยมีรายละเอียดรายชื่อนักเรียนที่เรียนตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ:        1. เพื่อให้เป็นตามนโยบายของโรงเรียน  ตามประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ศูนย์ฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมารับบุตร  หลาน ที่จุดคัดกรองที่  4  ประตู 5  ห้องรถรับส่งเก่าแค่บริเวณเดียวเท่านั้น

                        2.  การชำระค่าธรรมเนียม    เมื่อได้ตรวจเช็ครายชื่อตามเอกสารแนบ  ว่านักเรียนมีรายชื่อเข้าเรียน Bell – Extra ภาคเรียนที่  1/2563    ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้  ดังนี้

                                    -  ที่  Service  Center   ช่วงเช้าเวลา  07.00 – 10.00 น.

                                                                        ช่วงบ่ายเวลา  15.00 – 17.00 น.

  • ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน  Application  (ตามเอกสารแนบ)       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  เลขที่บัญชี  016-1-17639-9  เมื่อชำระเสร็จกรุณาแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อ - นามสกุล  นักเรียน
  • เลขประจำตัว
  • ระดับชั้นเรียน
  • ค่าเรียน Bell – Extra ภาคเรียนที่  1/2563    


จำนวนผู้อ่าน 179 ครั้ง

Keep