ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2563    ในวันจันทร์ที่  3 สิงหาาคม  2563  เวลา  09.00 น. - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ  อาคารรัตนบรรณาคาร


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563


จำนวนผู้อ่าน 34 ครั้ง

Keep