พ่นฆ่าเชื้อรถตู้รับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563


หน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  จัดให้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19  โดยให้พนักงานขับรถตู้รับ - ส่งนักเรียนทำความสะอาดภายในและภายนอกทุกวัน  และทางหน่วยงานจะดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  โดยจะดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในวันที่ 3 สิงหาคม  2563  จำนวน 40 คัน  เวลา  14.30 น. ณ ลานจอดรถ ประตู 5


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 21 ครั้ง

Keep