กำหนดการพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พิธีบูชามิสซาสมโภชน์พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์


เนื่องด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจะจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบูชามิสซาสมโภชน์พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

                                                               ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีฯ 

                                                              เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า สุภาพสตรีสวมกระโปรงจำนวนผู้อ่าน 220 ครั้ง

Keep