ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคมือ เท้า ปาก"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "โรคมือ เท้า ปาก" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง

Keep