ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2563

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน)

ณ จุดบริการ ACT Service Center ใต้สระว่ายน้ำอาคารเทิดเทพรัตน์' ๓๖

**รายละเอียดระเบียบการในไฟล์แนบ**จำนวนผู้อ่าน 137 ครั้ง

Keep