พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563


                                                       เนื่องด้วยโดยเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

                                                                               "น้อมจิตวันทา  บูชาครู  กตัญญูกตเวที"

                                                               ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

                                                                                   ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 

                                                                    จึงขอเชิญชวน นักเรียนและศิษย์เก่า ร่วมรำลึกพระคุณครู

                                                      ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด Facebook: Assumptiion College Thonburiจำนวนผู้อ่าน 335 ครั้ง

Keep