ประกาศแจ้งเรื่องการเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น ตามมติการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ


ประกาศ

ตามมติการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ให้เริ่มทดลองเปิดเรียนปกติ 100% ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จึงขอเเจ้งเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกระดับชั้นตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ โรงเรียนยังคงให้ความสำคัญเรื่องการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

และเข้มงวดเรื่องมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 223 ครั้ง

Keep