ประกาศแจ้งเรื่องสระว่ายน้ำเปิดให้บริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ '36 จะเปิดให้บริการให้แก่นักเรียนคอร์สนอกเวลาและฝึกซ้อมนักกีฬา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ต้องการใช้บริการว่ายเล่น

ทั้งนี้ยังคงงดให้บริการสำหรับบุคคลจากภายนอก 

*** การดำเนินการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนหลัก เนื่องจากการลงใช้บริการในสระน้ำนั้นมีความเสี่ยง ไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือเฟสชิลได้ ส่งผลต่อมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส ทางหน่วยงานสระว่ายน้ำจึงขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการ เว้นระยะห่างขณะทำการว่ายหรือเล่นอยู่ภายในสระว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ทางหน่วยงานสระว่ายน้ำมีการควบคุมคุณภาพน้ำ โดยมีการใช้สารเคมีในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัย และความมั่นใจของผู้มาใช้บริการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 66 ครั้ง

Keep