ตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2563


งานอนามัยโรงเรียน จะจัดตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2563 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ในวันเสาร์ที่ 22 , 29 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 - 10.00 น. ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee มีกำหนดการตรวจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ เอกซเรย์

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ฟังผลการตรวจสุขภาพ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง

Keep