ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภัย"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภัย" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง

Keep