ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ุ"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ุ" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep