ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช

ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง Gymnastic Room ชั้น 2 อาคารโกลเด้นจูบิลี่จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep