แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

 

 

ทั้งนี้  ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 งดการเรียนการสอนวันเสาร์ โครงการ Extreme Sat ตามปฏิทินตารางเรียนวันเสาร์จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep