ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์อัครัช  ขันธปรีชา 


             คณะภราดา  ครู  จ้าหน้าที่  และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา โดยจะมีพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2563 เวลา 19.45 น.  ณ  ศาลาพระหฤทัย อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  และจะมีพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น.  ณ  อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่     

             

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 217 ครั้ง

Keep