ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การใช้เจลล้างมือ"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "การใช้เจลล้างมือ" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 48 ครั้ง

Keep