ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ และมิสสราวดี ปรีดิ์เปรม


            คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมิสสราวดี ปรีดิ์เปรม ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายวิชาการ โดยมีพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ (บางแค) แขวงบางไผ่ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจะมีพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค จากนั้นเคลื่อนศพไปฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโต สามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     

             ทั้งนี้ โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ในวันที่อังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา  โดยจะมีพิธีมิสซาเวลา 18.30 น. จากนั้นจะมีพิธีอธิษฐานภาวนา เวลา 19.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 230 ครั้ง

Keep