ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 218 (ออนไลน์)


จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 218 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

คลิกที่ลิ้งค์เพื่ออ่าน ---->  https://timeline.line.me/post/_dRVTdQs6MCYfYAmh9Nkfu55qbnoeTeycJE0oWwo/1159782210804065058

ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านจุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ภาาอังกฤษย้อนหลังได้ที่ E-Journal หน้า Website โรงเรียน หรือคลิกลิ้งค์---->   https://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_book_edu.phpจำนวนผู้อ่าน 64 ครั้ง

Keep