ขอแสดงความชื่นชม นายเอก สุขโหมด


                                                                                                                                                                                    ขอแสดงความชื่นชม

                                                                                                                                                นายเอก  สุขโหมด

                                                                                                                     งานรักษาความสะอาด  สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

                                                                                                                                                           

  

นายเอก สุขโหมด ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เก็บกระเป๋าสตางค์มีเงินจำนวนหนึ่ง และโทรศัพท์มือถือ ที่มีผู้ทำหล่นหายบริเวณสนามหญ้าเทียมหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร นำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ 

        จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดีของนายเอก สุขโหมด มาในโอกาศนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง

Keep