ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี 

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีตาม Link : https://sites.google.com/view/certificate-of-academic ภายในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 4503 ครั้ง

Keep