ประชาสัมพันธ์พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562  

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีตาม Link ด้านล่าง ภายในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  

https://sites.google.com/view/certificate-of-academic 

 

จดหมายถึงผู้ปกครอง คลิก ----->  http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/b4ACR8T8a8.pdf

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-8079555-63 ต่อ 112, 113จำนวนผู้อ่าน 85 ครั้ง

Keep